Danh hiệu | ORG Việt Nam - Cộng Đồng ORG

Danh hiệu

 1. 1

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi một tin nhắn ở đâu đó trên trang web để nhận được điều này.
 2. 2

  Ai đó thích bạn

  Ai đó ngoài kia đã phản ứng tích cực với một trong những tin nhắn của bạn. Hãy tiếp tục đăng như thế để biết thêm!
 3. 5

  Tiếp tục quay lại

  30 tin nhắn được đăng. Bạn phải thích nó ở đây!
 4. 10

  Không thể dừng lại!

  Bạn đã đăng 100 tin nhắn. Tôi hy vọng điều này đã đưa bạn hơn một ngày!
 5. 10

  Tôi rất thích nó

  Tin nhắn của bạn đã được phản ứng tích cực đến 25 lần.
 6. 15

  Nghiêm túc đấy!

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút số điểm phản ứng tích cực là 100.
 7. 20

  Nghiện

  1.000 tin nhắn? Ấn tượng!
 8. 20

  Không thể có đủ công cụ của bạn

  Nội dung của bạn đã được phản ứng tích cực đến 250 lần.
 9. 30

  I LOVE IT!

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút 500 phản ứng tích cực.
Top